+31(0)299-666069CONTACT

Product was successfully added to your shopping cart.

Mest

Voor meer informatie over de wijzigingen in het mestbeleid geldend vanaf 2019

 

Praktische consequentie voor aanboord-weegsystemen is dat de software in de weegcomputer aangepast moet worden. Bij Reek Weegtechniek zijn er in het verleden verschillende systemen op de markt gebracht, de meeste daarvan zijn door ons aan te passen naar de nieuwe regelgeving. Een systeem is daarvoor helaas niet geschikt, opleggers uitgerust met dit systeem zullen op een andere manier aan deze nieuwe regelgeving aangepast worden.

Het betreft de opleggers voorzien van een aanboord weegsysteem, type AE33. Onderstaande opties zijn hiervoor mogelijk;

 • Het weegsysteem wordt vernieuwd naar de nieuwste standaard van Reek Weegtechniek BV, de RW6000E
 • De transporteur laat voorbedrukte weegbonnen maken zoals beschreven in het gewijzigde mestbeleid, documentatie te vinden op de website van de NVWA of RVO

Omdat de wijzigingen reeds ingegaan zijn, en de eis is dat er per 1 oktober 2019 voldaan moet worden aan de nieuwe regels, is het raadzaam om dit op tijd te regelen.

 

PAS OP! Reek Weegtechniek BV heeft hierdoor extra druk op de agenda,meldt u daarom zo spoedig mogelijk bij ons om uw aanboord-weegsysteem aan te laten passen. 

Om bovenstaande in orde te krijgen vragen wij u om contact met ons op te nemen via mail.  Wij vragen u om de volgende gegevens;

 1. Naam en telefoonnummer waar u te bereiken bent
 2. Merk en type weegsysteem.
 3. Serienummer van de weegindicator. 
 4. Kenteken nummer en chassisnummer van de oplegger. 
 5. Chassisnummer van oplegger (landbouw voertuig).
 6. Graag ontvangen wij van u een weegbon welke u gebruikt voor de afdruk van gegevens, deze bon zien we liefst per post verschijnen op onderstaand adres. Indien gescand, graag een werkelijke grootte, zie artikel Weegbon. 
 7. Welke printer er gebruikt wordt, merk en type

Stuur uw e-mail naar info@reekweegtechniek.nl

 

Weegbon :

Op de weegbon staat in elk geval:

  • het gewicht
  • de datum en tijdstip van wegen
  • identificatie van de weeginstallatie
  • kenteken van het transportmiddel
  • volgnummer van de weging 

De oplegger wordt door u naar Purmerend gebracht zodat wij de wijzigingen kunnen doorvoeren, schatting van duur van de werkzaamheden; ca. 2 uur. 

  • Reek heeft niet altijd de beschikking over een chauffeur die de oplegger kan verplaatsen, in principe is dit niet altijd nodig
  • De wijzigingen in het weegsysteem kunnen we alleen aanpassen als er spanning op het systeem aanwezig is. Graag houden wij de trekker erbij zodat er voedingsspanning op het systeem staat
  • Vraag ons naar de mogelijkheden om uw chauffeur een leenfiets mee te geven 
  • Het weegsysteem dient goed te werken

Prijzen:

Voor de aanpassingen geldt een prijs van € 150,00 per oplegger/weegsysteem

 

Mobiel weegsysteem AE33 Mobiel weegsysteem AE44 Mobiel Weegsysteem RW6000E
AE33 AE44 RW6000E

CUMELA Nederland constateert de nieuwe eisen over de weegvolgorde tot grote problemen gaan leiden bij de mestverwerkers in Nederland. Deze veelal professionele bedrijven hebben juist de afgelopen jaren gekozen om de wegingen bij hen op de locatie te laten plaatsvinden.
Deze bedrijven constateerden dat de ‘gewogen’ gewichten lang niet altijd juist waren. Deze bedrijven hebben daarop hun eigen verantwoordelijkheid genomen en hun leveranciers daarop aangesproken. Vervolgens hebben zij leveranciers verplicht om in het vervolg op de weegbrug bij hun locatie te wegen, zodat de weging onder hun eigen toezicht kan plaatsvinden. Men constateert daardoor dat de balans tussen aan- en afvoer van de verwerkingslocatie daardoor weer in evenwicht is.

Onbegrijpelijk is het dat de overheid nu juist deze ondernemers dwingt om voor de wetgeving weer met andere weeggegevens te gaan werken. Juist de bedrijven die precies hebben gedaan wat de overheid steeds roept: eigen verantwoordelijkheid nemen, ketenpartijen aanspreken op verkeerd gedrag en zelf een beter voorbeeld geven.
Zij moeten nu weer gaan werken met gewichten die buiten hun zicht zijn vastgesteld. Zij kunnen niet anders (en moeten dat in een deel van de gevallen ook nog vanuit de vergunningen) dan toch ook op de eigen locatie wegen. Hierdoor ontstaan natuurlijk grote communicatie en financiële problemen met leveranciers die verschillen in gewichten zien tussen wat is afgevoerd en wat is ingenomen. Bovendien leidt het geheel tot onnodige toename van kosten.

CUMELA Nederland heeft keer op keer aangedrongen op een andere werkwijze juist voor deze ondernemers die het goed wilden doen. 

Mobiel wegen